3ο χλμ Επαρχιακής Οδού Σερρών - Αμφίπολης 23210 76638 - 23210 76022 | Γ.Ε.ΜΗ: 113954652000

Προσοχή!! Πλαστό Σκεύασμα Coragen(chlorantraniliprole 20%)

Προσοχή!! Πλαστό Σκεύασμα Coragen(chlorantraniliprole 20%)


ΠΡΟΣΟΧΗ! Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά Coragen με ουγγρική ετικέτα. Το προϊόν είναι ΠΛΑΣΤΟ και ταυτόχρονα ΠΑΡΑΝΟΜΟ. Οι κίνδυνοι για την καλλιέργεια, τον παραγωγό, αλλά και το τελικό γεωργικό προϊόν είναι μεγάλοι. Κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενό του καθώς και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του για χρήστη, καταναλωτή και περιβάλλον, αλλά και για την καλλιέργεια την ίδια.

Πηγή : Ε.Σ.Υ.Φ.

Back to top